ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΠΥΥ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 9-11-2011.

Υποβλήθηκε από Anonymous την Τετ, 11/09/2011 - 23:51.

 

1.     Όλες οι συνταγές θα ακολουθούν το σύστημα του ΙΚΑ και θα είναι δύο ειδών: ή θα είναι χειρόγραφες σε συνταγολόγιο του ΙΚΑ ανεξαρτήτως από ποιό ταμείο προέρχονται, ή θα είναι μηχανογραφημένες. Δεν θα εκτελούνται δηλ. χειρόγραφες συνταγές ΟΠΑΔ ή ΟΑΕΕ από συνταγολόγιο ταμείων αυτών αφού ΟΛΟΙ πλέον οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ πρέπει να  έχουν προμηθευτεί συνταγολόγια του ΙΚΑ.

2.     Οι ηλεκτρονικές  συνταγές θα εκδίδονται από τους γιατρούς επ’ ονόματι του Ταμείου στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος. Δηλαδή, ο ασφαλισμένος του ΟΠΑΔ θα προσκομίζει στο φαρμακείο ηλεκτρονική  συνταγή του ΟΠΑΔ , ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ηλεκτρονική  συνταγή του ΟΑΕΕ και ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ ηλεκτρονική  του ΙΚΑ. Οι γιατροί θα σφραγίζουν τις συνταγές ανάλογα με το ταμείο με το οποίο έχουν σύμβαση. Δηλαδή, δεν μπορεί γιατρός που δεν έχει σύμβαση με τον ΟΑΕΕ να συνταγογραφεί ηλεκτρονική  συνταγή ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ στον ΕΟΠΥΥ, αφού δεν θα μπορεί να την σφραγίσει με σφραγίδα του ΟΑΕΕ.

3.     Οι χειρόγραφες συνταγές του ΕΟΠΥΥ θα προέρχονται μόνο από συνταγολόγια του ΙΚΑ και σε αυτά θα συνταγογραφούν οι γιατροί για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, αναλόγως με ποια ταμεία είναι συμβεβλημένοι οι ιατροί. Δηλαδή , μη συμβεβλημένος ιατρός με τον ΟΑΕΕ δεν μπορεί να συνταγογραφεί χειρόγραφες στο βιβλιάριο του ΙΚΑ, αφού θα πρέπει να την σφραγίσει με σφραγίδα του ΟΑΕΕ που δεν διαθέτει.

4.     Οι συνταγές, ανεξάρτητα από ποιό ταμείο προέρχονται, θα καταγράφονται στην συγκεντρωτική κατάσταση όλες μαζί ανά ημέρα, όπως οι συνταγές του ΙΚΑ , και όχι κάθε μία χωριστά όπως π.χ. στο Τ.Σ.Α.Υ.

5.     Το ΤΥΔΚΥ δεν συμπεριλαμβάνεται στα ταμεία που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ και ως τούτου οι συνταγές του θα εκτελούνται κανονικά όπως μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται ότι για το ταμείο αυτό, δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές συνταγές. Εάν κατά λάθος ο γιατρός εκδώσει τέτοιες και τις καταχωρήσει στον ΟΠΑΔ, αυτές θα πρέπει να εκτελεστούν χειρόγραφα και να καταχωρηθούν στο ΤΥΔΚΥ και όχι στον ΟΠΑΔ.

6.     ΕΤΥΑΠ:  οι συνταγές του ΕΤΥΑΠ θα εκτελούνται όπως τις εκτελούσαμε μέχρι τώρα στον ΟΠΑΔ. Θα καταχωρούνται και θα αριθμούνται κανονικά μαζί με τις άλλες συνταγές του ΕΟΠΥΥ.  Στο τέλος του μήνα θα ξεχωρίζονται και θα μπαίνουν στον μεγάλο φάκελο του ΕΟΠΥΥ αλλά σε ξεχωριστό υποφάκελλο. Θα εκδίδεται τιμολόγιο ξεχωριστό για την συμμετοχή του ΕΤΥΑΠ που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ (όπως κάναμε μέχρι σήμερα στον ΟΠΑΔ), και  θα παραδίδεται στον Σύλλογο μαζί με ξεχωριστή κατάσταση των συνταγών ΕΤΥΑΠ. Δηλαδή, συνταγή του ΕΤΥΑΠ που έρχεται στο φαρμακείο, εκτελείται σαν συνταγή του ΕΟΠΥΥ όπως όλες οι άλλες συνταγές, καταχωρείται μαζί με αυτές   και εκδίδεται τιμολόγιο μόνο για την συμμετοχή του κλάδου υγείας του ΕΤΥΑΠ. Το τιμολόγιο αυτό, όπως το αναφέραμε, παραδίδεται στον σύλλογο μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση, που περιλαμβάνει μόνο τις συνταγές ΕΤΥΑΠ.

7.     Θα εκδίδεται ΕΝΑ τιμολόγιο επ’ ονόματι ΕΟΠΥΥ με τα στοιχεία : Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γερανίου 42 –Αθήνα,  ΑΦΜ : 997478553 , ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ.  τηλ. 210 3729795, 210 3666324.

8.     Ο αριθμός του ταμείου αυτού στο βιβλίο υποβολής ΦΣΑ είναι ο   96. Σε αυτό το σημείο , θα αναγράφεται η αρχική αξία και η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ και δεν θα κατατίθεται σε ξεχωριστό φύλλο υποβολής, αλλά μαζί με τα άλλα ταμεία του Συλλόγου.  

9.     Οι φάκελοι με τις συνταγές ΕΟΠΥΥ, θα κατατίθενται τις πρώτες 5 εργάσιμες ημέρες εκάστου μήνα στον ΦΣΑ και διαβιβάζονται στο ταμείο για έλεγχο και εξόφληση. Κάθε φάκελος θα περιέχει όλες τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ σε τρία πακέτα, Ηλεκτρονικές, χειρόγραφες και ΕΤΥΑΠ, καθώς και μία συγκεντρωτική κατάσταση (όπως κάναμε μέχρι σήμερα στο ΙΚΑ). Απ’ έξω θα υπάρχει, μια συγκεντρωτική κατάσταση, αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και το τιμολόγιο του ΕΟΠΥΥ, καθώς και  τιμολόγιο του ΕΤΥΑΠ με συγκεντρωτική κατάσταση (εάν υπάρχει), που θα παραδίδεται ξεχωριστά στο Σύλλογο. Για όλες τις συνταγές θα υπάρχει ενιαία αρίθμηση, σύμφωνα με την ημερομηνία εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το διαχωρισμό τους σε πακέτα στο τέλος του μήνα.

10.  Τις συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) που θα χορηγούμε από τα φαρμακεία μας, δεν θα τις υποβάλουμε σε ξεχωριστό φάκελο, αλλά μαζί με τις  υπόλοιπες συνταγές στον ίδιο φάκελο, όπως κάναμε μέχρι σήμερα στο ΙΚΑ. Το σύστημα ελέγχου του ΙΚΑ που υποστηρίζει τον έλεγχο του ΕΟΠΥΥ τα αναγνωρίζει, και για αυτά δεν κρατάται rebate.

11.  Οι πληρωμές μας θα γίνονται εντός 40-45 ημερών από την υποβολή των λογαριασμών μας στο Ταμείο , σε τακτή ορισμένη ημερομηνία πληρωμής  που θα γνωρίζουμε στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο έτος (όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με το ΙΚΑ). 

12.  Τα εμβόλια τα οποία είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού, θα χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή όπως τα χορηγούσαμε στον ΟΠΑΔ.

13.  Τα αναλώσιμα (π.χ. στρίπς, βελόνες σακχαρώδη διαβήτη κ.λ.π.) θα χορηγούνται όπως τα χορηγούσαμε στο ΙΚΑ.

14.  Οι κολοστομίες χορηγούνται στον ΕΟΠΥΥ μόνο για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ σε συνταγή χειρόγραφη του ΙΚΑ (αφού ηλεκτρονικά δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν αναλώσιμα) και καταχωρούνται μαζί με όλες τις άλλες συνταγές του ΕΟΠΥΥ. Δεν εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο ούτε ξεχωριστή κατάσταση. Η συνταγή αυτή συμπεριφέρεται όπως όλες οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ.

15.  Ο πίνακας 5, των φαρμάκων που χορηγούνται μόνο από τα φαρμακεία του ΙΚΑ, συνεχίζει να ισχύει,  για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ.

16.  Τα ΦΥΚ θα χορηγούνται προς το παρόν όπως τα χορηγούσαμε μέχρι τώρα στο ΙΚΑ και για τα τρία ταμεία που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ. Όμως μέχρι 30-11-2011 για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ χορηγούνται τα ΦΥΚ όπως χορηγούνταν μέχρι σήμερα.

17.  Τα φαρμακεία του ΙΚΑ μετατρέπονται σε φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

18.  Οι συνταγές των τριών ταμείων που συνιστούν τον ΕΟΠΥΥ και που έχουν γραφτεί μέχρι και 31/10/11, ακόμη και οι επαναλαμβανόμενες, θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία και μέσα στα πλαίσια των επιτρεπομένων ημερομηνιών. Συνεπώς, χειρόγραφες συνταγές του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ οι οποίες έχουν γραφεί μετά την 31η Οκτωβρίου 2011, δεν θα εκτελούνται.

19.  Από τους γιατρούς του ΕΣΥ (γιατροί νοσοκομείων) μόνο δύο χιλιάδες περίπου έχουν πιστοποιηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Ως εκ τούτου, ηλεκτρονικές συνταγές μπορούν να εκδώσουν μόνο οι πιστοποιημένοι γιατροί,  τις οποίες και εκτελούμε. Κανείς άλλος γιατρός του ΕΣΥ δεν δύναται να μπεί στο σύστημα και να συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά. Συνεπώς όποια συνταγή ηλεκτρονική από νοσοκομείο σας έρθει, εκτελείται. Όταν σε αυτούς τους γιατρούς, και μόνο σε αυτούς,  χορηγηθεί συνταγολόγιο του ΙΚΑ, θα δύνανται να γράφουν και χειρόγραφες συνταγές. Σημειωτέον, ότι απαιτείται οπωσδήποτε και σφραγίδα νοσοκομείου για όλες τις νοσοκομειακές συνταγές.

                                                                                                                                                                                        Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

www.fsa.gr

Σχόλια

1 comment posted
HΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΑ

ΠΟΙΟΣ MΑKΑΚΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ?

Ο ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΑΙ ΞΕΡΕΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕ ΤΡΩΚΤΙΚΑ Κ ΚΛΕΦΤΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ...ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Κ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩΝΤΕ ΧΡΕΕΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...<ΒΛΕΠΕ ΥΠΑΔ>

Ο ΓΥΑΛΑΚΙΑΣ ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΕ...ΠΗΓΕ ΤΟ ΠΡΑΜΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ...6 ΜΗΝΩΝ ΧΡΕΕΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΙΚΑ ΤΟΥΚ  ΕΟΠΥΥ Κ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ...

 ΓΑΠ ΠΑΡΕ Κ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔ/ΣΤΕΣ ΣΟΥ ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ...

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΦΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΣΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Κ ΣΤΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ..... Κ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ Κ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΗΓΕΙΤΕ ΤΗΣ ΝΔ... ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΛΑΘΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΗΓΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΡΟΥΛΑ..Κ ΤΩΡΑ Κ ΤΡΕΧΟΥΝ Κ ΓΛΥΦΟΥΝ..ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΦΤΥΝΑΝ..

ΗΑRD ROCK

Posted by Anonymous on Πέμ, 11/10/2011 - 10:07

Υποβολή νέου σχολίου

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου παραμένει ιδιωτικό και δε θα εμφανίζεται δημόσια.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <param> <strike> <caption> <tbody> <img>

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

Type the characters you see in this picture. (verify using audio)
Type the characters you see in the picture above; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.