Γάλα Βρεφικής Ηλικίας Νο3 (από το 12ο μήνα έως τη σχολική ηλικία)